Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym: